Đội Ngũ Nhân Viên

Tại Hybrand, từng thành viên sẽ nói lên chính giá trị bản thân mình.

Một tập thể đam mê, sáng tạo, đáng tin cậy và tỉ mỉ trong công việc.

Con người – đó là mọi yếu tố để tạo ra một agency “xinh đẹp”