Bài viết

Quảng cáo trên xe bus là gì?

  • Quảng cáo trên xe bus (xe buýt) là hình thức quảng cáo sử dụng hình ảnh dán trên xe buýt.
  • Tùy thuộc vào vị trí hình ảnh quảng cáo sẽ có diện tích khác nhau.
  • Vị trí quảng cáo bao gồm thành xe, trên tay cầm, Frame trong xe buýt.
  • Ưu điểm nổi bật là xe bus có tính di động, có thể mang hình ảnh thương hiệu của  doanh nghiệp đến khắp mọi nơi.

Read more