Bài viết

Quảng cáo Radio là gì?

  • Quảng cáo radio là sử dụng kịch bản chi tiết dễ hiểu về các loại hình sản phẩm, dịch vụ kèm với giọng đọc.
  • Các hiệu ứng âm thanh phù hợp hoặc một tiểu phẩm.
  • Quảng cáo radio giúp thính giả nghe đài hình dung được hình ảnh nhãn hàng.
  • Những chức năng quan trọng của từng sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hàng đem đến cho người tiêu dùng.

Read more

 Thực thi kế hoạch truyền thông hoàn hảo của Hybrand agency

 Bước 1: Nghiên cứu và đánh giá tình hình chung của doanh nghiệp để thực thi kế hoạch truyền thông

  • Thực thi kế hoạch truyền thông giúp định vị được doanh nghiệp đang ở đâu và đang phải đối mặt với những điều gì.
  • Các cụ đã có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, vì vậy cần xác định rõ đối thủ trên thị trường của doanh nghiệp.
  • Quan trọng hơn biết doanh nghiệp có những điểm mạnh, điểm yếu nào để chống chọi lại với đối thủ của mình.
  • Vậy để thực thi một kế hoạch truyền thông đem lại những thành quả gì cho doanh nghiệp? Ta hãy xem tiếp bài viết nhé !

Read more