Bài viết

 Thực thi kế hoạch truyền thông hoàn hảo của Hybrand agency

 Bước 1: Nghiên cứu và đánh giá tình hình chung của doanh nghiệp để thực thi kế hoạch truyền thông

  • Thực thi kế hoạch truyền thông giúp định vị được doanh nghiệp đang ở đâu và đang phải đối mặt với những điều gì.
  • Các cụ đã có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, vì vậy cần xác định rõ đối thủ trên thị trường của doanh nghiệp.
  • Quan trọng hơn biết doanh nghiệp có những điểm mạnh, điểm yếu nào để chống chọi lại với đối thủ của mình.
  • Vậy để thực thi một kế hoạch truyền thông đem lại những thành quả gì cho doanh nghiệp? Ta hãy xem tiếp bài viết nhé !

Read more